Chez Henry Schein, nous attachons une importance particulière à la prévention. Et ceci est valable également pour notre site web.

Pour des raisons de maintenance, le site web n’est actuellement pas accessible. Le site web sera à nouveau disponible ce samedi 4 décembre à partir de 18h. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 02 257 40 50. Merci beaucoup pour votre patience. Soyez prudent et prenez soin de vous et des autres.

Bij Henry Schein hechten we bijzonder veel belang aan preventie. En dit geldt ook voor onze website.

Vanwege onderhoud is de website momenteel niet bereikbaar. De website zal opnieuw toegankelijk zijn op zaterdag 4 december vanaf 18 uur. In geval van nood kunt u contact met ons opnemen op 02 257 40 50. Alvast bedankt voor uw geduld. Hou het veilig en zorg goed voor uzelf en voor anderen.